Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Bình Trị

Huyện Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

Thu Tuc Client Thu Tuc Client

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Một phần UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
2 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
3 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
4 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
5 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất. TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
6 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
7 Xác định lại diện tích đất ở TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
8 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
9 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
10 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
11 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
12 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
13 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
14 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
15 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
16 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
17 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
18 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
19 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai
20 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Một phần UBND xã Bình Trị Lĩnh vực đất đai

Xã Bình Trị | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi